Infoservis o klimatu

Přinášíme médiím vědecké argumenty a podložené informace.

Sound of Science, klimatický infoservis (SOSinfo), je síť vědců a vědkyň, kteří zkvalitňují veřejnou diskusi o změně klimatu. Vědci často nemají prostor své poznatky popularizovat a přispívat tak pravidelně do veřejné diskuze. Média zase někdy nestíhají rešerši nových lidí a témat. SOSinfo tuto mezeru vyplňuje spoluprací s vědci z regionů, univerzitních pracovišť i think-tanků, jejichž know-how přináší novinářům, tvůrcům obsahu a tím pádem i veřejnosti. Vědecké studie formuje do podoby článků dostupných běžným čtenářům. Ukazuje, jakých oblastí našich životů se klimatická změna dotýká, a vychází z toho, že jen dobře informovaná veřejnost může požadovat nezbytné změny.

Mise

Sound of Science, klimatický infoservis, funguje jako obousměrný servis pro vědce i média. Cílem SOSinfo je umožnit vědcům a vědkyním být víc slyšet a snáze dostávat své studie a podložené informace z nich do médií v podobě snadno srozumitelných článků. A to nejen do oborových a akademických periodik, ale především do mainstreamových médií. Otázky spojené s klimatickou agendou by měly být k vidění na titulních stranách, nikoli v tematických přílohách.

Lidstvo se postupně stalo evoluční silou, která rozhoduje o osudu ostatních živočišných a rostlinných druhů žijících na Zemi. A je potřeba, abychom o tom měli dostatek informací. Klimatická změna se týká mimo průmyslu a energetiky také našeho zdraví, psychiky, bezpečnosti a mnoha dalších společenských i politických fenoménů. A o tom všem čeští vědci a vědkyně už teď mají hodně informací, ke kterým nemají laici přístup.

Klimatická krize je největší výzvou současné doby. Neexistuje žádná oblast naší civilizace, kterou by už nezasahovala: od potravinové bezpečnosti, energetické bezpečnosti až po globální migraci nebo naše zdraví. Nezná hranic a zasahuje všechny země světa. V některých oblastech se již zhmotnila jako fatální vody nebo potravin, v zemích bohatého severu se stala politickou otázkou, která by měla plnit titulní strany médií.

Významní vědci zkoumají fenomén změny klimatu již nejméně sto let. Rychlý spád nabraly události po druhé světové válce: množství lidí na planetě se od té doby ztrojnásobilo, spotřeba vody je čtyřnásobná, počet vylovených ryb sedminásobný a množství hnojiv je desetkrát vyšší. Od 80. let se svět začal zabývat touto problematikou na úrovni institucí, především OSN. Vědecká shoda na tom, že klimatická změna je způsobena emisemi skleníkových plynů z lidské činnosti je na stole již několik desetiletí. Má to i své pozitivní aspekty: pokud jsme totiž příčinou problému, můžeme logicky přijít s řešeními. Stále však bojujeme s rozšířeným popíráním závažnosti změn a nedostatečnou politickou vůlí k transformaci. Vystavujeme tak budoucí generace riziku, že se nestihneme včas adaptovat a zabránit nevratným změnám.

S jistotou víme, že nečinnost je nebezpečnější a dražší, než je náročná adaptace a přechod na nízkoemisní ekonomiku. Proto nezbývá než prosazovat co nejefektivnější a nejrychlejší změny. K nim pak potřebujeme společenskou poptávku vycházející z informované veřejnosti. Ta se pak snáze přetaví v nezbytnou politickou vůli.

Proto, aby byly vědecké poznatky přístupnější pro čtenáře a diváky běžných médií vznikají projekty jako SOSinfo, financovaný ze zdrojů nadace European Climate Foundation.

Připravujeme newsletter! Pokud chcete dostávat vědecké články o klimatu, nechte nám svůj kontakt.

Děkuju! Vaše zpráva byl přijata!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.