Infoservis o klimatu

Přinášíme médiím vědecké argumenty a podložené informace.

Sound of Science, klimatický infoservis (SOSinfo), je síť vědců a vědkyň, kteří zkvalitňují veřejnou diskusi o změně klimatu. Vědci často nemají prostor své poznatky popularizovat a přispívat tak pravidelně do veřejné diskuze. Média zase někdy nestíhají rešerši nových lidí a témat. SOSinfo tuto mezeru vyplňuje spoluprací s vědci z regionů, univerzitních pracovišť i think-tanků, jejichž know-how přináší novinářům, tvůrcům obsahu a tím pádem i veřejnosti. Vědecké studie formuje do podoby článků dostupných běžným čtenářům. Ukazuje, jakých oblastí našich životů se klimatická změna dotýká, a vychází z toho, že jen dobře informovaná veřejnost může požadovat nezbytné změny.

Mise

Sound of Science, klimatický infoservis, funguje jako obousměrný servis pro vědce i média. Cílem SOSinfo je umožnit vědcům a vědkyním být víc slyšet a snáze dostávat své studie a podložené informace z nich do médií v podobě snadno srozumitelných článků. A to nejen do oborových a akademických periodik, ale především do mainstreamových médií. Otázky spojené s klimatickou agendou by tak měly být častěji k vidění na titulních stranách, nikoli v tematických přílohách.

Lidstvo se postupně stalo evoluční silou, která rozhoduje o osudu ostatních živočišných a rostlinných druhů žijících na Zemi. A je potřeba, aby o tom měla veřejnost dostatek informací. Klimatická změna se týká mimo průmyslu a energetiky také našeho zdraví, psychiky, bezpečnosti a mnoha dalších oblastí. A o tom všem čeští vědci a vědkyně už teď mají hodně informací. Aby k nim měli přístup i novináři a čtenáři, je cíl SOSinfo.

Klimatická krize je největší výzvou současné doby. Neexistuje žádná oblast naší civilizace, kterou by už nezasahovala: od potravinové bezpečnosti, energetické bezpečnosti až po globální migraci nebo zdraví. Nezná hranic a zasahuje všechny země světa. V některých oblastech se již zhmotnila jako fatální nedostatek vody nebo potravin, v zemích bohatého Severu se zatím stala hlavně politickou otázkou, zasluhující poctivou a dostatečně odbornou celospolečenskou debatu.

Významní vědci a vědkyně zkoumají fenomén změny klimatu již nejméně sto let. Rychlý spád nabraly události po druhé světové válce: množství lidí na planetě se od té doby ztrojnásobilo, spotřeba vody je čtyřnásobná, počet vylovených ryb sedminásobný a množství hnojiv je desetkrát vyšší. Od 80. let se svět začal zabývat touto problematikou na úrovni institucí, především OSN. Vědecká shoda na tom, že klimatická změna je způsobena emisemi skleníkových plynů z lidské činnosti je na stole již několik desetiletí. Má to i své pozitivní aspekty: pokud jsme totiž příčinou problému, můžeme logicky přijít i s řešeními. Stále však bojujeme s rozšířeným popíráním závažnosti změn a nedostatečnou vůlí k transformaci. Vystavujeme tak budoucí generace riziku, že se nestihneme včas adaptovat a zabránit nevratným změnám.

Mezi experty panuje konsenzus o tom, že nečinnost je mnohem nebezpečnější a dražší, než je náročná adaptace a drahý přechod na nízkoemisní ekonomiku. Proto nezbývá než prosazovat co nejefektivnější a rozumně zacílené změny. K nim pak potřebujeme společenskou poptávku vycházející z informované veřejnosti. Jedině ta se může přetavit v nezbytnou politickou vůli.

Proto, aby byly vědecké poznatky přístupnější pro čtenáře, posluchače a diváky běžných médií, vznikají projekty jako SOSinfo. Klimatický infoservis je financovaný ze zdrojů nadace European Climate Foundation.

Pokud chcete dostávat vědecké články o klimatu, nechte nám svůj kontakt a zařadíme vás do rozesílky!

Děkuju! Vaše zpráva byl přijata!
Jejda! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.